Archiwa kategorii: Anglia

Zmiany podatkowe w Anglii

Rok 2015 oznacza sporo zmian dla obywateli i osób mieszkających na terenie Anglii. Planowane zmiany dotyczą między innymi nieruchomości oraz pomocy finansowej na dzieci.
Już od kwietnia tego roku wprowadzony zostanie obowiązek płacenia podatków od zysków osiągniętych poprzez sprzedaż mieszkania. Dotychczasowy próg podatkowy obejmował jedynie obywateli oraz rezydentów Anglii i wynosił 18 procent (najbogatsi obywatele odprowadzali podatek w wysokości 28 procent). Już za niewiele ponad miesiąc obowiązek odprowadzania takiego podatku będą miały także osoby mieszkające na terenie Anglii, nie będące jej prawnymi obywatelami. Eksperci zgodnie twierdzą, że w takiej sytuacji może dojść do spadku cen mieszkań na terenie tego kraju.
Zmiany nastąpią także w sferze pomocy rodzinom, które generują niskie dochody.

Czytaj dalej Zmiany podatkowe w Anglii

Dochody podlegające opodatkowaniu w UK

Jeśli szukają Państwo informacji na temat opodatkowanych źródeł dochodu na Wyspach, to znaleźli Państwo aktualne informacje. Poniżej prezentujemy katalog dochodów tzw. taxable income, które podlegają opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii.
Z przedstawionych poniżej dochodów będą zobowiązani Państwo do zapłaty podatku.
Zarobki z tytułu zatrudnienia.
W wyniku podejmowania legalnej pracy w Wielkiej Brytanii, będą Państwo zobowiązani do zapłaty podatku. Opodatkowaniu podlegać będzie w tej sytuacji nie tylko wynagrodzenie, ale również niektóre dodatki i świadczenia, otrzymywane od pracodawcy.
Dochód z tytułu samozatrudnienia lub działalności prowadzonej w ramach spółki.
Jeśli w okresie przebywania w Wielkiej Brytanii prowadzą Państwo samodzielnie działalność gospodarczą jako tzw. sole trader lub też są państwo partnerem w spółce (partnership), w związku z osiągniętymi dochodami firmy będą musieli Państwo zapłacić podatek.
Dochód z tytułu emerytury lub renty.
Jeśli są Państwo uprawnieni do otrzymywania w Wielkiej Brytanii State Pension, czyli emerytury państwowej, emerytury prywatnej lub zakładowej albo wykupionej renty dożywotniej (retirement annuity), dochód z niej wynikający również jest opodatkowany.
Odsetki od oszczędności
Oszczędności na indywidualnych kontach oszczędnościowych (z ang. Individual Savings Accounts – ISA) są zwolnione z podatku, jednak odsetki od oszczędności przechowywanych w banku lub towarzystwach budowlanych, czy też na kontach i obligacjach w ramach Oszczędności i inwestycji państwowych (z ang. National Savings and Investements ) już nie. Od tych oszczędności w Wielkiej Brytanii zapłacą Państwo podatek.
Benefity państwowe
Wśród benefitów wypłacanych przez brytyjski rząd opodatkowaniu podlegają: zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych (z ang. Carer’s Allowance), zasiłek dla bezrobotnych (z ang. Jobseeker’s Allowance).
Pozostałe dochody podlegające opodatkowaniu
Dodatkowo, opodatkowanymi dochodami, będą dochody z czynszu po przekroczeniu określonej kwoty, dywidendy z posiadanych udziałów w spółce (nie wliczając w to dywidend wypłacanych w ramach kont oszczędnościowych ISA), zyski z obligacji emerytalnych (z ang. pensioner bonds) oraz dochody z funduszy powierniczych (z ang. trusts).
Na pocieszenie, przygotowaliśmy dla Państwa artykuł o dochodach, od których nie trzeba w Wielkiej Brytanii płacić podatków: Dochody niepodlegające opodatkowaniu w UK.

Dochody niepodlegające opodatkowaniu w UK

Jeśli przebywają Państwo w Wielkiej Brytanii, z pewnością zainteresuje Państwa zestawienie dochodów tzw. non-taxable income, od których nie trzeba w tym kraju płacić podatku. Poniżej przedstawiamy zestawienie najczęściej uzyskiwanych dochodów zwolnionych z opodatkowania na Wyspach Brytyjskich.

Od tych dochodów nie zapłacą Państwo podatku.

Benefity państwowe
Wśród najczęściej wypłacanych przez brytyjskie urzędy nieopodatkowanych benefitów zaliczają się:

 • zasiłek dla osób niepełnosprawnych (z ang. Disability Living Allowance),
 • dodatek pielęgnacyjny (z ang. Attendance Allowance),
 • jednorazowo pobierana zapomoga żałobna (z ang. Bereavement Payments),
 • wyrównanie emerytury (z ang. Pension Credit),
 • darmowy abonament radiowo-telewizyjny (z ang. TV licence),
 • zimowa dopłata do ogrzewania (z ang. Winter Fuel Payments),
 • świąteczny bonus (z ang. Christmas Bonus),
 • zasiłek mieszkaniowy (z ang. Housing Benefit),
 • zasiłek dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy ( z ang. Employment and Support Allowance oraz Incapacity Benefit),
 • zasiłek na dziecko (z ang. Child Benefit),
 • zasiłek dla osób sprawujących opiekę nad dzieckiem (z ang. Guardian’s Allowance),
 • zasiłek dla matek (z ang. Maternity Allowance),
 • zasiłek dla osób niepełnosprawnych lub chorych w wyniku wykonywanej pracy (z ang. Industrial Injuries Benefit),
 • zasiłek dla osób o wysokim stopniu niepełnosprawności ( z ang. Severe Disablement Allowance),
 • zasiłek dla młodych osób, który można otrzymać w czasie przerwy między okresami edukacji lub zatrudnienia (z ang. Young Person’s Bridging Allowance),
 • renta dla wdów po kombatantach wojennych (z ang. War Widow’s Pension).

Odsetki od oszczędności.

Wszelkie zgromadzone przez Państwo własne oszczędności nie podlegają w Wielkiej Brytanii opodatkowaniu. Wśród nich znajdują się zwolnione z podatku tzw. Savings Certificates, czyli certyfikaty oszczędnościowe oraz wszystkie środki zgromadzone na indywidualnych kontach oszczędnościowych (z ang. ISA).

Niektóre dodatki do dochodów (Tax Credits).

Wśród dodatków do wynagrodzenia, od których nie zapłacą Państwo podatku w UK zalicza się dodatek na dziecko (z ang. Child Tax Credit) oraz dodatek dla osób o niskich zarobkach (z ang. Working Tax Credit).

Obligacje Premium Bonds.

Jeżeli uda się Państwu wygrać środki z tytułu posiadanych obligacji Premium Bonds, również nie zapłacą Państwo podatku ani z tytułu dochodów ani też podatku od zysków kapitałowych (z ang. Capital Gains Tax).

Ponadto, niemalże każdemu w Wielkiej Brytanii przysługuje kwota wolna od podatku, o której mogą Państwo przeczytać więcej w artykule: Zwrot podatku z UK – ulgi podatkowe z korzyścią dla Państwa!

Mieszkają i pracują Państwo w Wielkiej Brytanii? Prezentujemy katalog podatków, jakie w związku z tym należy płacić.

Obowiązek podatkowy jaki dotyka rezydentów, czyli mieszkających i zatrudnionych przez dłuższy czas w Wielkiej Brytanii dotyczy kilkunastu rodzajów podatków, w zależności od sytuacji osobistej podatnika. Mamy nadzieję, iż poniższe zestawienie okaże się dla Państwa przydatne, ponieważ traktuje o podatkach, które najczęściej obciążają kieszenie brytyjskich podatników.
Podatek dochodowy od osób fizycznych w Wielkiej Brytanii (z ang. Income Tax).
Podatek ten zapłacą ci z Państwa, którzy podejmują legalne zatrudnienie na terenie UK. Jego wysokość ustalana jest od kwoty uzyskiwanych dochodów. Corocznie przedstawiane są stawki podatku Income Tax, obowiązujące w danym roku. Zapłacą Państwo ten podatek, jeżeli miało miejsce zatrudnienie na etacie, pobierana była brytyjska emerytura, wynajmowali Państwo prywatną nieruchomość czy też uzyskali odsetki od posiadanych oszczędności.
Podatek dochodowy od osób prawnych w Wielkiej Brytanii (z ang. Corporation Tax).
Ci z Państwa, którzy prowadzą firmę na terenie UK będą płacili podatek w związku z prowadzoną działalnością. Jego stawka również zależna jest od wysokości dochodów i wielkości przedsiębiorstwa.
Podatek od uprzednio posiadanych aktywów w Wielkiej Brytanii z ang. Pre-owned Assets Tax.
To specyficzny rodzaj podatku dochodowego, który zapłacą Państwo w sytuacji związanej z osiągnięciem dochodów z aktywów, które były wcześniej przekazane osobom trzecim.
Podatek od zysków kapitałowych w Wielkiej Brytanii (z ang. Capital Gains Tax).
Przy korzystaniu z inwestycji kapitałowych w UK, będą Państwo zmuszeni, zgodnie z prawem dewizowym tego kraju zapłacić podatek w wysokości od 10 – 40 % od zysków uzyskanych z tychże inwestycji.
Podatek spadkowy w Wielkiej Brytanii (z ang. Inheritance Tax, IHT).
Na Wyspach ponosi się podatek związany z przekazaniem swojego majątku czy posiadłości beneficjentom takim jak dzieci lub wnuki. Warto wiedzieć, iż im wcześniej przekażą Państwo spadek, tym niższe będą progi podatkowe dla osób, które będą miały w obowiązku się z niego rozliczyć z brytyjskim urzędem.
Podatek VAT w Wielkiej Brytanii
Od 4 stycznia 2011 r. stawka podatku VAT w UK nie zmienia się i na większość towarów wynosi 20%. Część towarów dotknięta jest stawką obniżoną, tj. 5%, np. elektryczność, foteliki samochodowe dla dzieci oraz gaz. Z kolei zwolniona z podatku VAT jest większość produktów spożywczych, gazety, czasopisma, książki, ubranka dziecięce oraz np. sprzęt dla osób niepełnosprawnych.

W Polsce czy na Wyspach, czyli jak to jest z obowiązkiem podatkowym.

Brytyjski system podatkowy, podobnie jak systemy w wielu innych europejskich krajach, nakłada na swoich podatników duże obciążenia. Jeżeli są Państwo zatrudnieni na umowę o pracę w Anglii, Szkocji, Walii czy też Irlandii Północnej od ponad 6 miesięcy, danina może zostać nałożona także na Państwa portfele.
W jakich okolicznościach zapłacą Państwo podatek w Anglii?
HM Revenue & Customs, czyli brytyjski urząd podatkowy udziela kompleksowo informacji związanych z opodatkowaniem osób fizycznych w tym kraju. Jeżeli znają Państwo język angielski, warto po przyjeździe na Wyspy od razu skontaktować się z lokalnym urzędem i zapytać o obowiązki podatkowe wynikające z sytuacji osobistej. Wskazówki, które przedstawiamy Państwu poniżej są uniwersalne i wynikają z obowiązujących aktualnie przepisów prawnych w Wielkiej Brytanii.
Na mocy porozumienia o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Wielką Brytanią, wszyscy ci z Państwa, którzy pracują u brytyjskiego pracodawcy na terenie UK nie muszą płacić podwójnego podatku. Oznacza to, że jeżeli mieszkają Państwo na Wyspach i spełniają odpowiednie warunki, to podatek zapłacą Państwo jedynie do urzędu HMRC. Polski urząd skarbowy z tego tytułu nie doliczy sobie żadnych obciążeń.
Jakie warunki muszą Państwo spełnić, aby płacić podatek wyłącznie na Wyspach?
Z podstawowych zasad skorzystania z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wynika, iż powinni Państwo przebywać w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 183 dni w danym roku podatkowym lub przyjeżdżać do UK regularnie na okres co najmniej 91 dni w danym roku podatkowym przez okres czterech lat, albo przyjechać do Wielkiej Brytanii z zamiarem pozostania tam przez co najmniej dwa lata.
Wysokość Państwa podatku dochodowego w UK będzie zależała od wynagrodzenia, dodatków do pensji oraz innych dochodów uzyskiwanych przez Państwa na Wyspach. Są to na przykład: renty, emerytury, dywidendy, użytkowania samochodu oraz ubezpieczenia medyczne lub ubezpieczenia na życie opłacanego przez pracodawcę. Obecnie obowiązujące progi podatkowe w Wielkiej Brytanii wynoszą kolejno 20%, 40% oraz 50%.