W Polsce czy na Wyspach, czyli jak to jest z obowiązkiem podatkowym.

Brytyjski system podatkowy, podobnie jak systemy w wielu innych europejskich krajach, nakłada na swoich podatników duże obciążenia. Jeżeli są Państwo zatrudnieni na umowę o pracę w Anglii, Szkocji, Walii czy też Irlandii Północnej od ponad 6 miesięcy, danina może zostać nałożona także na Państwa portfele.
W jakich okolicznościach zapłacą Państwo podatek w Anglii?
HM Revenue & Customs, czyli brytyjski urząd podatkowy udziela kompleksowo informacji związanych z opodatkowaniem osób fizycznych w tym kraju. Jeżeli znają Państwo język angielski, warto po przyjeździe na Wyspy od razu skontaktować się z lokalnym urzędem i zapytać o obowiązki podatkowe wynikające z sytuacji osobistej. Wskazówki, które przedstawiamy Państwu poniżej są uniwersalne i wynikają z obowiązujących aktualnie przepisów prawnych w Wielkiej Brytanii.
Na mocy porozumienia o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Wielką Brytanią, wszyscy ci z Państwa, którzy pracują u brytyjskiego pracodawcy na terenie UK nie muszą płacić podwójnego podatku. Oznacza to, że jeżeli mieszkają Państwo na Wyspach i spełniają odpowiednie warunki, to podatek zapłacą Państwo jedynie do urzędu HMRC. Polski urząd skarbowy z tego tytułu nie doliczy sobie żadnych obciążeń.
Jakie warunki muszą Państwo spełnić, aby płacić podatek wyłącznie na Wyspach?
Z podstawowych zasad skorzystania z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wynika, iż powinni Państwo przebywać w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 183 dni w danym roku podatkowym lub przyjeżdżać do UK regularnie na okres co najmniej 91 dni w danym roku podatkowym przez okres czterech lat, albo przyjechać do Wielkiej Brytanii z zamiarem pozostania tam przez co najmniej dwa lata.
Wysokość Państwa podatku dochodowego w UK będzie zależała od wynagrodzenia, dodatków do pensji oraz innych dochodów uzyskiwanych przez Państwa na Wyspach. Są to na przykład: renty, emerytury, dywidendy, użytkowania samochodu oraz ubezpieczenia medyczne lub ubezpieczenia na życie opłacanego przez pracodawcę. Obecnie obowiązujące progi podatkowe w Wielkiej Brytanii wynoszą kolejno 20%, 40% oraz 50%.