Dochody podlegające opodatkowaniu w UK

Jeśli szukają Państwo informacji na temat opodatkowanych źródeł dochodu na Wyspach, to znaleźli Państwo aktualne informacje. Poniżej prezentujemy katalog dochodów tzw. taxable income, które podlegają opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii.
Z przedstawionych poniżej dochodów będą zobowiązani Państwo do zapłaty podatku.
Zarobki z tytułu zatrudnienia.
W wyniku podejmowania legalnej pracy w Wielkiej Brytanii, będą Państwo zobowiązani do zapłaty podatku. Opodatkowaniu podlegać będzie w tej sytuacji nie tylko wynagrodzenie, ale również niektóre dodatki i świadczenia, otrzymywane od pracodawcy.
Dochód z tytułu samozatrudnienia lub działalności prowadzonej w ramach spółki.
Jeśli w okresie przebywania w Wielkiej Brytanii prowadzą Państwo samodzielnie działalność gospodarczą jako tzw. sole trader lub też są państwo partnerem w spółce (partnership), w związku z osiągniętymi dochodami firmy będą musieli Państwo zapłacić podatek.
Dochód z tytułu emerytury lub renty.
Jeśli są Państwo uprawnieni do otrzymywania w Wielkiej Brytanii State Pension, czyli emerytury państwowej, emerytury prywatnej lub zakładowej albo wykupionej renty dożywotniej (retirement annuity), dochód z niej wynikający również jest opodatkowany.
Odsetki od oszczędności
Oszczędności na indywidualnych kontach oszczędnościowych (z ang. Individual Savings Accounts – ISA) są zwolnione z podatku, jednak odsetki od oszczędności przechowywanych w banku lub towarzystwach budowlanych, czy też na kontach i obligacjach w ramach Oszczędności i inwestycji państwowych (z ang. National Savings and Investements ) już nie. Od tych oszczędności w Wielkiej Brytanii zapłacą Państwo podatek.
Benefity państwowe
Wśród benefitów wypłacanych przez brytyjski rząd opodatkowaniu podlegają: zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych (z ang. Carer’s Allowance), zasiłek dla bezrobotnych (z ang. Jobseeker’s Allowance).
Pozostałe dochody podlegające opodatkowaniu
Dodatkowo, opodatkowanymi dochodami, będą dochody z czynszu po przekroczeniu określonej kwoty, dywidendy z posiadanych udziałów w spółce (nie wliczając w to dywidend wypłacanych w ramach kont oszczędnościowych ISA), zyski z obligacji emerytalnych (z ang. pensioner bonds) oraz dochody z funduszy powierniczych (z ang. trusts).
Na pocieszenie, przygotowaliśmy dla Państwa artykuł o dochodach, od których nie trzeba w Wielkiej Brytanii płacić podatków: Dochody niepodlegające opodatkowaniu w UK.